Příprava žádostí zaměřených na zdravotnictví z nového evropského investičního nástroje – ReactEU

Společnost SPF Group, s.r.o. se zapojila do přípravy projektů využívajících prostředků z nového evropského investičního nástroje – ReactEU zaměřeného na zdravotnictví. Cílem tohoto nástroje, který bude novým specifickým cílem IROP je posílení odolnosti zdravotnického systému a zachování jeho funkčnosti v reakci na krizi související s COVID-19.

Společnost SPF Group připravuje žádosti pro Oblastní nemocnici v Mladě Boleslavi a také nemocnice v Sokolově, Ostrově nad Ohří, Roudnici a Vrchlabí.

Předmětem všech žádostí bude pořízení přístrojového vybavení a stavební úpravy zajišťující rozvoj, modernizaci a zvýšení odolnosti klíčových oddělení těchto nemocnic.