Příprava žádostí či administrace projektů v operačních programech – ROP NUTS II Střední Čechy, ROP NUTS II Severozápad, OPVK a OPŽP

V letošním roce naše společnost dokončila přípravu žádostí či administraci projektů v následujících operačních programech – ROP NUTS II Střední Čechy, ROP NUTS II Severozápad, OPVK a OPŽP. Mezi klíčové projekty v dané oblasti lze zařadit bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl, obdobný projekt realizovaný ve stanici metra I. P. Pavlova, dále pak rekonstrukce tramvajových tratí a revitalizace parků na území Hl. m. Prahy, nákupy dopravních prostředků pro potřeby ČSAD Střední Čechy a Dopravního podniku hl. m. Prahy, rekonstrukce obratiště trolejbusů v Ústí nad Labem nebo dokončení projektů cyklostezek podél Labe a Ploučnice. Dále v oblasti cestovního ruchu byla podaná např. žádost na projekt Metalová Cesta Mladá Boleslav II etapa, v oblasti místních komunikací poté rekonstrukce komunikace Pražská ve Voticích a dalších komunikací ve městech Mělník, Kladno, Braškov, atd. Realizací uvedených projektů jsme dosáhli částky více než 9 mld. investičních prostředků, které jsme za dobu existence SPF Group pro naše klienty získali /administrovali.