Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Mladá Boleslav

SPF Group s.r.o. v konsorciu se společností NDCON, s.r.o. dokončila přípravu Plánu udržitelné městské mobility Statutárního města Mladá Boleslav. Experti společnosti SPF Group v rámci přípravy plánu zajišťovali úvodní fázi se sběrem podkladů a dat a síťováním místních aktérů, realizovali komunikační aktivity a podíleli se na tvorbě návrhové části dokumentu a akčního plánu.