Plán udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou 2021 - 2030

Společnost SPF Group, s.r.o. se od letošního jara podílí na zpracování Plánu udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou 2021 - 2030. Rolí společnosti v rámci přípravy plánu je realizace komunikačních aktivit, metodická podpora při tvorbě PUMM a příprava Akčního plánu městské mobility. Všechny výstupy z projektu i aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách www.chytrenacestu.cz