Norské fondy

Projekt "Revitalizace Bělohradské sýpky" připravovaný naší společností byl vybrán spolu s dalšími 15 projekty v ČR k financování v rámci podpory Fondů EHP 2014-2021.