Muzea

Společnost SPF Group, s.r.o. podala v červenci 2016 projektovou žádost do výzvy 21 IROP. Jedná se o projektovou žádost muzea Českého Krasu, p.o. v Berouně a rekonstrukci centrálního depozitáře muzea.