Možnosti využití finančních nástrojů v OPŽP2014+

V rámci přípravy OPŽP2014+ jsme v dubnu 2014 zpracovali pro Státní fond životního prostředí vstupní studii možností využití finančních nástrojů jako alternativy k tradičním dotačním formám podpory. Cílem studie bylo vymezení těch specifických cílů operačního programu respektive oblastí podpory, pro které by využití finančních nástrojů mohlo být efektivní. Zároveň byla identifikována rizika související s aplikací finančních nástrojů.