Marketingová kampaň na podporu příjezdového cestovního ruchu v Ústeckém kraji

Zpracováváme projektový záměr marketingové kampaně Ústeckého kraje cílené na německé a polské návštěvníky a žádost o finanční podporu na tento záměr z dotačního programu MMR.