Konference - DOTACE EU PRO VEŘEJNÝ SEKTOR: OBDOBÍ 2014 – 2020

Naše společnost je odborným garantem konference DOTACE EU PRO VEŘEJNÝ SEKTOR: OBDOBÍ 2014 – 2020, která se koná dne 27. 11. 2014 v Praze – Hotel Barceló****. Cílem konference je poskytnout přehled o hlavních změnách a příležitostech, které přináší programové období 2014-2020. Během jednoho dne zjistíte, jaká je podstata nově zavedených nástrojů územní dimenze. Získáte návod, jak postupovat při zadávání veřejných zakázek v rámci projektů financovaných z fondů EU dle nové metodiky, a jak se vyhnout největším úskalím při realizaci projektů – nesrovnalostem, vzniku nezpůsobilých výdajů a finančním postihům. Více na www.seminaria.cz.