Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích – žádost a administrace

Naše společnost zpracovala žádost o dotaci a následně zajistila úspěšnou administraci projektu „Přístavba knihovny“ viz. https://www.cbvk.cz/pristavba_knihovny.html

Vítězný návrh rozšířil knihovnu formou "levitující" jednopodlažní dostavby, která je s původním objektem spojena pouze v místě bývalého vstupu. Realizace přístavby a rekonstrukce prvního nadzemního podlaží stávající budovy umožnila vytvoření prostoru pro volný výběr více než 100 tisíc svazků knih. Financování: Celkové náklady – necelých 166 miliónů Kč/ dotace IROP přes 105miliónů Kč/ Jihočeský kraj se bude podílet částkou 51 miliónů Kč.