Jak realizovat veřejné projednání v době COVIDové

Společnost SPF Group, s.r.o. ve spolupráci se spol. NDCON, s.r.o. zrealizovala již podruhé online veřejné projednání Plánu udržitelné městské mobility měst Liberec a Jablonec nad Nisou s přímým přenosem na kanálu Youtube. Přímý přenos umožňuje prezentaci výstupů a zároveň okamžité zodpovídání dotazů veřejnosti, které diváci mohou pokládat prostřednictvím chatu v kanálu Youtube. Zájemci méně zdatní v práci s informačními technologiemi mohou pokládat dotazy prostřednictvím e-mailu. Přímý přenos zajistila společnost Gepardproduction. Odkaz: (7) Veřejné projednání plánu udržitelné mobility měst Liberec a Jablonec nad Nisou 17.3.2021 - YouTube