Integrované strategie pro ITI

SPF Group se podílí na tvorbě tří integrovaných strategií pro ITI (integrovaná územní investice) představujících rámec pro podporu projektů z evropských fondů, ale i dalších zdrojů v urbánních oblastech.  Tyto tři integrované strategie pro ústecko-chomutovskou, karlovarskou a mladoboleslavskou aglomeraci v současné době dokončujeme zpracováním popisu jednotlivých opatření, integrovaných projektů a implementačního postupu.