Infakstruktura pro předškolní vzdělávání

Společnost SPF Group, s.r.o. podala dubnu 2016 celkem 2 projektové žádosti do výzvy č. 14 a 15 IROP. Jednalo se o projektové žádosti navýšení kapacity předškolních zařízení např. v Ústeckém kraji.