Hodnocení a analýza návštěvnosti Ústeckého kraje

Od června 2016 zpracovává SPF Group pro Ústecký kraj Hodnocení a analýzu návštěvnosti Ústeckého kraje. Smyslem této zakázky je zajištění rozmanitých datových zdrojů, které vypovídají o návštěvnosti kraje (vč. vlastního dotazníkového šetření, dat ČSÚ a dat z jednotlivých turistických cílů v kraji), analýza a vyhodnocení návštěvnosti kraje, expertní odhad celkové návštěvnosti kraje, expertní vyhodnocení ekonomických dopadů návštěvnosti kraje a doporučení pro budoucí navazující hodnocení návštěvnosti kraje. Hodnocení a analýza návštěvnosti Ústeckého kraje budou dokončeny v dubnu 2017.