Grantové schéma - ŠKODA AUTO Nadační fond

SPF Group s.r.o. zpracovává grantové schéma, které reaguje na priority definované ve „Studii sociálních služeb v okrese Mladá Boleslav“. Tuto studii pro Nadační fond ŠKODA AUTO rovněž zpracovala společnost SPF Group s.r.o.