Evaluace popularizace výzkumu a vývoje

Společnost SPF Group, s.r.o. se ve spolupráci se společnostmi HOPE GROUP, s.r.o. a NAVIGA4, s.r.o. podílí na realizaci zakázky „Evaluace popularizace výzkumu a vývoje“ pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem je posoudit podpořené intervence zaměřené na popularizaci výzkumu a vývoje podpořené z OP VaVpI a OPVK, a to z pohledu jejich účelnosti (effectiveness), účinnosti (efficiency), udržitelnosti (sustainability) a dopadů (impact).