Evaluace Operačního programu Technická pomoc

V listopadu 2015 dokončila společnost SPF Group evaluaci pro Operační program Technická pomoc (OPTP) s názvem „Analýza výsledků projektů OPTP, zejména s ohledem na dosažení vybraných cílů stanovených pro každou z prioritních os OPTP“. Evaluace byla zaměřena na tři hlavní témata: 1) analýza naplňování cílů OPTP (na úrovni operačního programu a jednotlivých intervencí), 2) analýza nastavení indikátorů a srovnání monitorovacích indikátorů OPTP 2007-2013 a OPTP 2014-2020 a 3) analýza projektů, především jejich výsledků, rizikovosti, využitelnosti pro 2014-2020 a kvality jejich realizace. Výsledky evaluace byly prezentovány na Monitorovacím výboru OPTP v prosinci 2015.