Evaluace Operačního programu Doprava

Společnost SPF Group, s.r.o. se ve sdružení se společností NDCON, s.r.o. podílí na realizaci evaluačních zakázek „Vyhodnocení plnění specifického cíle 3.1 Operačního programu Doprava 2014 – 2020“ a „Vyhodnocení plnění specifického cíle 1.1 Operačního programu Doprava 2014 – 2020 a doporučení pro přípravu Operačního programu Doprava 2021 – 2027“. Po 7 letech tak opět asistuje Ministerstvu dopravy při přípravě Operačního programu doprava na nové programové období.