Dokončení zpracování ITI dvou aglomerací

V měsíci září naše společnost dokončila zpracování ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a ITI Karlovarské aglomerace.