Aktualizace Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17

Aktualizace Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17 SPF Group navázala na předchozí spolupráci s Městskou částí Praha 17, pro kterou v minulosti zpracovávala strategický plán a následně aktualizovala jeho dílčí části. Nyní byla předmětem zakázky kompletní aktualizace všech částí tohoto strategického dokumentu, tj. analytické, návrhové a implementační části vč. zpracování zásobníku projektů a akčního plánu. Výstupy byly komunikovány mj. na Komisi pro strategické plánování a územní rozvoj Rady MČ P17 a následně na Zastupitelstvu MČ P17, kde byla strategie schválena.