Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Semily

Zpracování aktualizace Strategického plánu města Semily na období 2021–2030. Aktualizace zahrnovala vyhodnocení plnění předchozího strategického plánu, aktualizaci návrhové části a zpracování akčního plánu. V rámci zakázky byly provedeny rozhovory se zástupci města ohledně plnění dosavadního strategického plánu a proběhla diskuse v jednotlivých fázích zpracování aktualizace strategického plánu. Součástí díla bylo rovněž projednání aktualizované verze strategického plánu v Zastupitelstvu města Semily.