Aktualizace Strategického plánu města Semily na období 2021-2030

Zpracování aktualizace Strategického plánu města Semily zahrnující vyhodnocení plnění předchozího strategického plánu, aktualizaci návrhové části (opatření, priority) a aktualizaci akčního plánu. Součástí díla bylo rovněž projednání aktualizované verze strategického plánu na úrovni vedení města a provedení rozhovorů se zástupci města ohledně plnění dosavadního strategického plánu.