Aktuality

08.08.2020
Společnost SPF Group, s.r.o. pro Farní charitu Litoměřice připravila další žádost o podporu do 62. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu zaměřené na Sociální infrastrukturu.
05.08.2020
Společnost SPF Group, s.r.o. pro Dopravní podnik hlavního města Prahy na jaře 2020 připravila žádost o podporu do 43. výzvy Operačního programu - pól růstu ČR zaměřené na nákup bezemisních vozidel městské dopravy.
02.08.2020
Od dubna do srpna 2020 jsme zpracovávali úvodní rozvojovou studii Podkrušnohorského technického muzea.
01.08.2020
Studie sociálních služeb v okrese Mladá Boleslav byla dokončena.
31.05.2020
Náš tým se bude podílet na zpracování ITI dvou aglomerací, a to Ústecké-chomutovské a Karlovarské.
31.05.2020
Procesní evaluace implementace integrovaného nástroje CLLD byla dokončena.