Aktuality

01.10.2020
SPF Group zpracovala v období duben-srpen 2020 rozvojovou studii Podkrušnohorského technického muzea.
06.09.2020
Aktualizace strategického plánu města Semily
02.09.2020
Zahájili jsme evaluaci projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji III.“
01.09.2020
Podíleli jsme se na tomto projektu v rámci něhož byly zpracovány analýzy nákladů a nákladové efektivity opatření ke zlepšení kvality ovzduší.
19.08.2020
SPF Group aktuálně zajišťuje administraci a projektové řízení například níže uvedeným projektům.
17.08.2020
Jedná se o projekty mající za cíl modernizace vybavení škol – především odborných učeben a dále pak projekty mající za cíl navýšení kapacity škol.
15.08.2020
SPF Group úspěšně realizuje projekt Efektivní a participativní správa MČ Praha 12.
13.08.2020
SPF Group se aktivně podílí na realizaci projektu MAP Praha 12 pokračuje.
11.08.2020
Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu Autoservisu Váca, Soběslav.
10.08.2020
Statutární město Mladá Boleslav využilo 80. výzvu OPD a ve spolupráci se společností SPF Group podalo žádost projektu „Telematika Mladá Boleslav“ zaměřeného na vybudování nového inteligentního dopravního systému pro řízení a usměrňování dopravy na silničních komunikacích v Mladé Boleslavi.