Aktuality

19.01.2021
Společnost SPF Group, s.r.o. pro Dopravní podnik hlavního města Prahy připravila žádost o podporu do 33. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR zaměřenou na energetické úspory v městské dopravě.
18.01.2021
Společnost SPF Group, s.r.o. se zapojila do přípravy projektů využívajících prostředků z nového evropského investičního nástroje – ReactEU zaměřeného na zdravotnictví.
27.11.2020
Společnost SPF Group, s.r.o. ve spolupráci s firmou NDCON, s.r.o. zahajuje realizaci projektu Vyhodnocení plnění specifických cílů 3.1 a 1.1 Operačního programu Doprava 2014 – 2020 a doporučení pro přípravu Operačního programu Doprava 2021 – 2027.
27.11.2020
SPF Group s.r.o. v konsorciu se společností NDCON, s.r.o. dokončila přípravu Plánu udržitelné městské mobility Statutárního města Mladá Boleslav.
22.11.2020
Předmět této zakázky je kompletní zpracování strategického rozvojového dokumentu "Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2021+".
22.11.2020
Zpracování aktualizace Strategického plánu města Semily zahrnující vyhodnocení plnění předchozího strategického plánu, aktualizaci návrhové části (opatření, priority) a aktualizaci akčního plánu.
05.10.2020
Zpracováváme rozvojovou studii pro brownfield kolem děčínského východního nádraží. Na projektu se podílejí naši externí spolupracovníci ze Studia Acht a dále specialisté na urbanismus, dopravní plánování a legislativu.
04.10.2020
Společnost SPF Group, s.r.o. se od letošního jara podílí na zpracování Plánu udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou 2021 - 2030.
03.10.2020
V měsíci září naše společnost dokončila zpracování ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a ITI Karlovarské aglomerace.
02.10.2020
Ve spolupráci s kolegy z architektonického studia Acht jsme zpracovali strategii rozvoje bydlení pro Statutární město Pardubice.