Aktuality

19.04.2021
Společnost SPF Group, s.r.o. se ve sdružení se společností NDCON, s.r.o. podílí na realizaci evaluačních zakázek Operačního programu Doprava.
19.04.2021
Společnost SPF Group, s.r.o. připravila pro Dopravní podnik hlavního města Prahy další žádost o podporu do 33. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR.
19.04.2021
Byla zpracována a zaregistrována žádost o podporu z OP PPR, reg. č. projektu: CZ.07.2.11/0.0/0.0/20_075/0002280.
19.04.2021
Společnost SPF Group, s.r.o. ve spolupráci se spol. NDCON, s.r.o. zrealizovala již podruhé online veřejné projednání Plánu udržitelné městské mobility měst Liberec a Jablonec nad Nisou s přímým přenosem na kanálu Youtube.
10.03.2021
Projekt "Revitalizace Bělohradské sýpky" připravovaný naší společností byl vybrán spolu s dalšími 15 projekty v ČR k financování v rámci podpory Fondů EHP 2014-2021.
10.03.2021
V průběhu února byla provedena registrace 2 žádostí pro potřeby Ústeckého kraje.
22.01.2021
Společnost SPF Group, s.r.o. zpracovala pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem žádost o dotaci v rámci 71. výzvy Operačního programu Doprava.
22.01.2021
Společnost SPF Group, s.r.o. zpracovala pro ENERGO Tušimice s.r.o. žádost o dotaci v rámci 81. výzvy Operačního programu Doprava.
21.01.2021
SPF Group s.r.o. zpracovává grantové schéma, které reaguje na priority definované ve „Studii sociálních služeb v okrese Mladá Boleslav“.
20.01.2021
Zpracování aktualizace Strategického plánu města Semily na období 2021–2030.