Aktuality

07.01.2016
Evaluace popularizace výzkumu a vývoje
30.11.2015
Žádosti v novém Operačním programu životní prostředí
03.03.2015
Odborné konference – programové období 2014-2020
20.11.2014
Příprava žádostí či administrace projektů v operačních programech – ROP NUTS II Střední Čechy, ROP NUTS II Severozápad, OPVK a OPŽP
24.10.2014
Konference - DOTACE EU PRO VEŘEJNÝ SEKTOR: OBDOBÍ 2014 – 2020
19.10.2014
Možnosti využití finančních nástrojů v OPŽP2014+