Aktuality

24.08.2021
Dokončili jsme analytickou část strategie rozvoje cestovního ruchu pro Ústecký kraj. Na návrhové části budeme spolupracovat s destinačními organizacemi a dalšími partnery v kraji.
23.08.2021
Spolu se zadavatelem, závodem ŠKODA AUTO v Kvasinách, dokončujeme rozvojovou studii regionu Rychnovska, kde se tento významný průmyslový závod nachází. Smyslem studie není jen identifikovat a popsat potřebné investiční priority, ale především zajistit sociální stabilitu a soudržnost lidí v regionu, který prochází dynamickými proměnami.
23.08.2021
Zpracováváme projektový záměr marketingové kampaně Ústeckého kraje cílené na německé a polské návštěvníky a žádost o finanční podporu na tento záměr z dotačního programu MMR.
23.08.2021
SPF Group se podílí na tvorbě tří integrovaných strategií pro ITI (integrovaná územní investice) představujících rámec pro podporu projektů z evropských fondů, ale i dalších zdrojů v urbánních oblastech.
29.06.2021
Aktualizace Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17 SPF Group navázala na předchozí spolupráci s Městskou částí Praha 17, pro kterou v minulosti zpracovávala strategický plán a následně aktualizovala jeho dílčí části.
14.06.2021
Naše společnost zpracovala žádost o dotaci a následně zajistila úspěšnou administraci projektu „Přístavba knihovny“.
14.06.2021
Naše společnost zpracovala žádost o dotaci a následně zajistila úspěšnou administraci projektu "Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.".
03.05.2021
Na zpracované analytické části Integrovaných strategií tří aglomerací navazujeme se zpracováním strategických částí.
19.04.2021
SPF Group je zpracovatelem rozvojové studie Rychnovska, jejímž iniciátorem je automobilka Škoda Auto, závod Kvasiny.
19.04.2021
SPF Group se podílí na procesu přípravy strategie Karlovy Vary.