Aktuality

29.06.2021
Aktualizace Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17 SPF Group navázala na předchozí spolupráci s Městskou částí Praha 17, pro kterou v minulosti zpracovávala strategický plán a následně aktualizovala jeho dílčí části.
14.06.2021
Naše společnost zpracovala žádost o dotaci a následně zajistila úspěšnou administraci projektu „Přístavba knihovny“.
14.06.2021
Naše společnost zpracovala žádost o dotaci a následně zajistila úspěšnou administraci projektu "Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.".
03.05.2021
Na zpracované analytické části Integrovaných strategií tří aglomerací navazujeme se zpracováním strategických částí.
19.04.2021
SPF Group je zpracovatelem rozvojové studie Rychnovska, jejímž iniciátorem je automobilka Škoda Auto, závod Kvasiny.
19.04.2021
SPF Group se podílí na procesu přípravy strategie Karlovy Vary.
19.04.2021
Společnost SPF Group, s.r.o. se ve sdružení se společností NDCON, s.r.o. podílí na realizaci evaluačních zakázek Operačního programu Doprava.
19.04.2021
Společnost SPF Group, s.r.o. připravila pro Dopravní podnik hlavního města Prahy další žádost o podporu do 33. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR.
19.04.2021
Byla zpracována a zaregistrována žádost o podporu z OP PPR, reg. č. projektu: CZ.07.2.11/0.0/0.0/20_075/0002280.
19.04.2021
Společnost SPF Group, s.r.o. ve spolupráci se spol. NDCON, s.r.o. zrealizovala již podruhé online veřejné projednání Plánu udržitelné městské mobility měst Liberec a Jablonec nad Nisou s přímým přenosem na kanálu Youtube.