Zahájili jsme přípravu projektů do těchto fondů: React EU, Modernizační fond, Fond spravedlivé transformace (JTF),  Fond na podporu oživení a odolnosti (RRF)

Vítejte na stránkách SPF Group, s.r.o.

SPF Group, s.r.o. je společnost poskytující již více než 16 let poradenské služby v oblasti místního a regionálního rozvoje a v oblasti řízení kvality životního prostředí. Služby společnosti zahrnují konzultantskou podporu centrálních, regionálních a místních institucí v oblasti strategického a projektového řízení – od přípravy regionálních a místních rozvojových strategií, přes identifikaci a přípravu rozvojových projektů až po asistenci při jejich realizaci, monitoringu, evaluaci a finančním řízení. V těchto oblastech poskytuje společnost SPF Group rovněž specializovaná školení a prakticky zaměřené kurzy.

SPF Group se jakožto konsorciální partner účastní i řady mezinárodních projektů.

Hlavními klienty SPF Group jsou národní instituce, kraje, města a obce v České republice a jimi zřízené či založené organizace. Spolupracujeme rovněž se soukromými subjekty a organizacemi z neziskového sektoru.

Kompetence společníků a pracovních týmů vytvářených společností SPF Group jsou založeny na teoretických znalostech a dlouhodobých praktických zkušenostech se strategickým plánováním a řízením projektů v oblasti místního ekonomického rozvoje, regionální politiky, cestovního ruchu a v oblasti životního prostředí.

Spolupráce společnosti s vybraným okruhem poradenských firem (fyzických  a právnických osob) a vysokých škol umožňuje vytvářet multidisciplinární týmy na národní i mezinárodní úrovni v závislosti na specifických potřebách jednotlivých klientů a projektů.

Aktuálně

24.08.2021

Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje 2021-2025

Dokončili jsme analytickou část strategie rozvoje cestovního ruchu pro Ústecký kraj. Na návrhové části budeme spolupracovat s destinačními organizacemi a dalšími partnery v kraji.
23.08.2021

Rozvojová studie Rychnovska

Spolu se zadavatelem, závodem ŠKODA AUTO v Kvasinách, dokončujeme rozvojovou studii regionu Rychnovska, kde se tento významný průmyslový závod nachází. Smyslem studie není jen identifikovat a popsat potřebné investiční priority, ale především zajistit sociální stabilitu a soudržnost lidí v regionu, který prochází dynamickými proměnami.
23.08.2021

Marketingová kampaň na podporu příjezdového cestovního ruchu v Ústeckém kraji

Zpracováváme projektový záměr marketingové kampaně Ústeckého kraje cílené na německé a polské návštěvníky a žádost o finanční podporu na tento záměr z dotačního programu MMR.