Zahájili jsme přípravu projektů do těchto fondů: React EU, Modernizační fond, Fond spravedlivé transformace (JTF),  Fond na podporu oživení a odolnosti (RRF)

Vítejte na stránkách SPF Group, s.r.o.

SPF Group, s.r.o. je společnost poskytující již více než 16 let poradenské služby v oblasti místního a regionálního rozvoje a v oblasti řízení kvality životního prostředí. Služby společnosti zahrnují konzultantskou podporu centrálních, regionálních a místních institucí v oblasti strategického a projektového řízení – od přípravy regionálních a místních rozvojových strategií, přes identifikaci a přípravu rozvojových projektů až po asistenci při jejich realizaci, monitoringu, evaluaci a finančním řízení. V těchto oblastech poskytuje společnost SPF Group rovněž specializovaná školení a prakticky zaměřené kurzy.

SPF Group se jakožto konsorciální partner účastní i řady mezinárodních projektů.

Hlavními klienty SPF Group jsou národní instituce, kraje, města a obce v České republice a jimi zřízené či založené organizace. Spolupracujeme rovněž se soukromými subjekty a organizacemi z neziskového sektoru.

Kompetence společníků a pracovních týmů vytvářených společností SPF Group jsou založeny na teoretických znalostech a dlouhodobých praktických zkušenostech se strategickým plánováním a řízením projektů v oblasti místního ekonomického rozvoje, regionální politiky, cestovního ruchu a v oblasti životního prostředí.

Spolupráce společnosti s vybraným okruhem poradenských firem (fyzických  a právnických osob) a vysokých škol umožňuje vytvářet multidisciplinární týmy na národní i mezinárodní úrovni v závislosti na specifických potřebách jednotlivých klientů a projektů.

Aktuálně

29.06.2021

Aktualizace Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17

Aktualizace Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17 SPF Group navázala na předchozí spolupráci s Městskou částí Praha 17, pro kterou v minulosti zpracovávala strategický plán a následně aktualizovala jeho dílčí části.
14.06.2021

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích – žádost a administrace

Naše společnost zpracovala žádost o dotaci a následně zajistila úspěšnou administraci projektu „Přístavba knihovny“.
14.06.2021

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o. – žádost a administrace

Naše společnost zpracovala žádost o dotaci a následně zajistila úspěšnou administraci projektu "Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.".