Vítejte na stránkách SPF Group, s.r.o.

SPF Group, s.r.o. je společnost poskytující již více než 16 let poradenské služby v oblasti místního a regionálního rozvoje a v oblasti řízení kvality životního prostředí. Služby společnosti zahrnují konzultantskou podporu centrálních, regionálních a místních institucí v oblasti strategického a projektového řízení – od přípravy regionálních a místních rozvojových strategií, přes identifikaci a přípravu rozvojových projektů až po asistenci při jejich realizaci, monitoringu, evaluaci a finančním řízení. V těchto oblastech poskytuje společnost SPF Group rovněž specializovaná školení a prakticky zaměřené kurzy.

SPF Group se jakožto konsorciální partner účastní i řady mezinárodních projektů.

Hlavními klienty SPF Group jsou národní instituce, kraje, města a obce v České republice a jimi zřízené či založené organizace. Spolupracujeme rovněž se soukromými subjekty a organizacemi z neziskového sektoru.

Kompetence společníků a pracovních týmů vytvářených společností SPF Group jsou založeny na teoretických znalostech a dlouhodobých praktických zkušenostech se strategickým plánováním a řízením projektů v oblasti místního ekonomického rozvoje, regionální politiky, cestovního ruchu a v oblasti životního prostředí.

Spolupráce společnosti s vybraným okruhem poradenských firem (fyzických  a právnických osob) a vysokých škol umožňuje vytvářet multidisciplinární týmy na národní i mezinárodní úrovni v závislosti na specifických potřebách jednotlivých klientů a projektů.

Aktuálně

22.01.2021

Vodíková plnící stanice pro Dopravní podnik v Ústí nad Labem

Společnost SPF Group, s.r.o. zpracovala pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem žádost o dotaci v rámci 71. výzvy Operačního programu Doprava.
22.01.2021

Výstavba vodíkové plnící stanice v Litvínově – Janově

Společnost SPF Group, s.r.o. zpracovala pro ENERGO Tušimice s.r.o. žádost o dotaci v rámci 81. výzvy Operačního programu Doprava.
21.01.2021

Grantové schéma - ŠKODA AUTO Nadační fond

SPF Group s.r.o. zpracovává grantové schéma, které reaguje na priority definované ve „Studii sociálních služeb v okrese Mladá Boleslav“.