Vítejte na stránkách SPF Group, s.r.o.

SPF Group, s.r.o. je společnost poskytující již více než 14 let poradenské služby v oblasti místního a regionálního rozvoje a v oblasti řízení kvality životního prostředí. Služby společnosti zahrnují konzultantskou podporu centrálních, regionálních a místních institucí v oblasti strategického a projektového řízení – od přípravy regionálních a místních rozvojových strategií, přes identifikaci a přípravu rozvojových projektů až po asistenci při jejich realizaci, monitoringu, evaluaci a finančním řízení. V těchto oblastech poskytuje společnost SPF Group rovněž specializovaná školení a prakticky zaměřené kurzy.

SPF Group se jakožto konsorciální partner účastní i řady mezinárodních projektů.

Hlavními klienty SPF Group jsou národní instituce, kraje, města a obce v České republice a jimi zřízené či založené organizace. Spolupracujeme rovněž se soukromými subjekty a organizacemi z neziskového sektoru.

Kompetence společníků a pracovních týmů vytvářených společností SPF Group jsou založeny na teoretických znalostech a dlouhodobých praktických zkušenostech se strategickým plánováním a řízením projektů v oblasti místního ekonomického rozvoje, regionální politiky, cestovního ruchu a v oblasti životního prostředí.

Spolupráce společnosti s vybraným okruhem poradenských firem (fyzických  a právnických osob) a vysokých škol umožňuje vytvářet multidisciplinární týmy na národní i mezinárodní úrovni v závislosti na specifických potřebách jednotlivých klientů a projektů.

Aktuálně

Procesní evaluace implementace integrovaného nástroje komunitně vedený místní rozvoj
Strategie bydlení pro město Pardubice
Aktualizace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše

Projekty

Společnost SPF Group je zapojena jako projektový partner do projektu DRIM (Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants), jehož cílem je přispět ke zvyšování kapacity veřejných institucí na podporu ekonomické integrace přistěhovalců v zapojených zemích. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím vytvoření elektronické informační platformy pro sdílení informací relevantních pro nově příchozí migranty s názvem DANUBE KOMPAS. Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj a nástroje pro předvstupní asistence II). Do projektu jsou zapojeny instituce z veřejného, akademického sektoru a nevládní organizace z Německa, Rakouska, Slovenska, Slovinska, Chorvatska, Srbska, Maďarska a České republiky. SPF Group se podílí na tvorbě výstupů projektu a odpovídá za zpracování strategických rozvojových podkladů zaměřených na udržitelnost výstupů projektu. Přidruženým strategickými partnery z České republiky jsou společnost META o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů a Městská část Praha – Libuš. Podrobnější informace o projektu jsou uvedeny zde: http://www.interreg-danube.eu/drim.