Produkty

Procesní fungování úřadů a institucí

SPF

Úřadům a institucím nabízíme služby v oblasti zavádění procesního a strategického řízení, které jim pomůže zajistit zvýšení kvality řízení, vyšší transparentnost a otevřenost veřejných služeb a celkové zefektivnění výkonu úřadu. Naše služby vychází z faktu, že funkčnost a míra efektivity celého systému je závislá na procesním nastavení výkonu jednotlivých úkolů, optimálním nastavení organizační struktury, procesního workflow, interních pravidel dané organizace a komunikace mezi jednotlivými subjekty a jejich vnitřními útvary.

V rámci zavedení procesního řízení jsou zmapovány a analyzovány stávající procesy a jejich vzájemná provázanost, identifikována kritická místa současného nastavení procesů a navržena optimalizace procesů zohledňující v maximální míře stávající organizační členění daného úřadu/instituce a kompetenční vymezení jeho jednotlivých útvarů (odborů, oddělení).

Nabízené služby

 • Zavedení procesního řízení v úřadech a institucích
 • Vyhodnocení procesního řízení v úřadech a institucích
 • Zavedení strategického a projektového řízení do struktur organizace
 • Zpracování procesních map a flowchartů
 • Implementace kompetenčních modelů
 • Využití metody Vanguard
 • Školení v oblasti procesního řízení

Vybrané reference

 • Projekt zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod, 2011 – 2013
 • Vzdělávání a poradenství v oblasti procesního a strategického řízení pro město Semily, 2011 – 2012
 • Chomutov – moderní úřad 21.století, 2013 – 2014
 • Návrh priorit působnosti Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest v oblasti dotační politiky pro období 2011 – 2014, 2011
 • Optimalizace procesů realizovaných Odborem strukturálních fondů v rámci administrace IOP a OP LZZ, MMR, 2010

Expertní tým

Mgr. Gabriela Šulmanová

vedoucí týmu

e-mail: sulmanova@spfgroup.org
tel: +420 777 630 585

 

SPF

Další členové týmu:

Mgr. Josef Mareš
Mgr. Josef Miškovský, PhD.

Adresa sídla

Bozděchova 99/6
Ústí nad Labem
400 01

+420 725 811 500

info@spfgroup.org

Adresy kanceláří

Vlkova 7
Praha 3
130 00

Na Pankráci 101
Praha 4
140 00

Ostatní údaje

IČ: 25492781
DIČ: CZ25492781
Datová schránka: cyg3mxc

Registrace:
Krajský soud v Ústí nad Labem,
odd. C, vložka 33688.
Datum zápisu: 23. července 2004

© 2022 SPF Group, s.r.o.

Prohlášení o ochraně soukromí