SPF Group, s.r.o. je společnost poskytující poradenské služby v oblasti místního a regionálního rozvoje a v oblasti řízení kvality životního prostředí. Služby společnosti zahrnují konzultantskou podporu centrálních, regionálních a místních institucí v oblasti strategického a projektového řízení – od přípravy regionálních a místních rozvojových strategií, přes identifikaci a přípravu rozvojových programů a projektů až po asistenci při jejich realizaci, monitoringu, evaluaci a finančním řízení. Jednou z hlavních oblastí poradenské činnosti SPF Group je v posledních letech příprava a realizace regionální politiky EU v ČR (technická asistence při tvorbě a řízení operačních programů, evaluační studie, příprava projektů). V těchto oblastech poskytuje společnost SPF Group rovněž specializovaná školení a prakticky zaměřené kurzy.

Hlavními klienty SPF Group jsou národní instituce, kraje, města a obce v České republice a jimi zřízené či založené instituce. Spolupracujeme rovněž se soukromými subjekty a organizacemi z neziskového sektoru.

Kompetence společníků a pracovních týmů vytvářených společností Group jsou založeny na teoretických znalostech a dlouhodobých praktických zkušenostech se strategickým plánováním a řízením projektů v oblasti místního ekonomického rozvoje, regionální politiky, cestovního ruchu a v oblasti  životního prostředí.

Spolupráce společnosti s vybraným okruhem poradenských firem (fyzických a právnických osob) a vysokých škol umožňuje vytvářet multidisciplinární týmy na národní i mezinárodní úrovni v závislosti na specifických potřebách jednotlivých klientů a projektů.

Firemní adresy

Sídlo
Bozděchova 99/6
Ústí nad Labem
400 01

Kanceláře Praha
Vlkova 7
Praha 3
130 00

Kroftova 18
Praha 5
150 00

IČ: 25492781
DIČ: CZ25492781

Registrace:
Krajský soud v Ústí nad Labem,
odd. C, vložka 33688.
Datum zápisu: 23. července 2004

Mapka Český web

Aktuality

Společnost SPF Group, s.r.o. se ve spolupráci se společnostmi HOPE GROUP, s.r.o. a NAVIGA4, s.r.o. podílí na realizaci zakázky „Evaluace popularizace výzkumu a vývoje“ pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem je posoudit podpořené intervence zaměřené na popularizaci výzkumu a vývoje podpořené z OP VaVpI a OPVK, a to z pohledu jejich účelnosti (effectiveness), účinnosti (efficiency), udržitelnosti (sustainability) a dopadů (impact).
V listopadu 2015 dokončila společnost SPF Group evaluaci pro Operační program Technická pomoc (OPTP) s názvem „Analýza výsledků projektů OPTP, zejména s ohledem na dosažení vybraných cílů stanovených pro každou z prioritních os OPTP“. Evaluace byla zaměřena na tři hlavní témata: 1) analýza naplňování cílů OPTP (na úrovni operačního programu a jednotlivých intervencí), 2) analýza nastavení indikátorů a srovnání monitorovacích indikátorů OPTP 2007-2013 a OPTP 2014-2020 a 3) analýza projektů, především jejich výsledků, rizikovosti, využitelnosti pro 2014-2020 a kvality jejich realizace. Výsledky evaluace byly prezentovány na Monitorovacím výboru OPTP v prosinci 2015.
Zpracovali jsme žádosti v PO1, PO3 a PO4 v rámci OPŽP2014+. Nabyté zkušenosti s novým ISKP14+ nám umožní poskytovat naše služby ve standardu, jako tomu bylo ve dvou předcházejících programovacích obdobích.
Společnost SPF Group odborně garantuje přípravu konferencí zaměřených na zpřehlednění příležitostí získat dotace z EU pro konkrétní cílové skupiny v období 2014-2020. Konference představí zejména témata podpořitelná napříč jednotlivými operačními programy, vybraná s ohledem na hlavní cílovou skupinu, mozaiku doplní informace o praktických zkušenostech z přípravy a realizace projektů. Minimálně jeden příspěvek na každé konferenci je prezentován zástupcem klíčového řídicího orgánu pro dané téma. Konference pro podnikatelský sektor se koná 19. března 2015, konference pro veřejný sektor 26. března 2015 a pro školy 16. dubna 2015, podrobnější informace naleznete zde: http://www.seminaria.cz/akce/?type=konference.