SPF Group, s.r.o. je společnost poskytující poradenské služby v oblasti místního a regionálního rozvoje a v oblasti řízení kvality životního prostředí. Služby společnosti zahrnují konzultantskou podporu centrálních, regionálních a místních institucí v oblasti strategického a projektového řízení – od přípravy regionálních a místních rozvojových strategií, přes identifikaci a přípravu rozvojových programů a projektů až po asistenci při jejich realizaci, monitoringu, evaluaci a finančním řízení. Jednou z hlavních oblastí poradenské činnosti SPF Group je v posledních letech příprava a realizace regionální politiky EU v ČR (technická asistence při tvorbě a řízení operačních programů, evaluační studie, příprava projektů). V těchto oblastech poskytuje společnost SPF Group rovněž specializovaná školení a prakticky zaměřené kurzy.

Hlavními klienty SPF Group jsou národní instituce, kraje, města a obce v České republice a jimi zřízené či založené instituce. Spolupracujeme rovněž se soukromými subjekty a organizacemi z neziskového sektoru.

Kompetence společníků a pracovních týmů vytvářených společností Group jsou založeny na teoretických znalostech a dlouhodobých praktických zkušenostech se strategickým plánováním a řízením projektů v oblasti místního ekonomického rozvoje, regionální politiky, cestovního ruchu a v oblasti  životního prostředí.

Spolupráce společnosti s vybraným okruhem poradenských firem (fyzických a právnických osob) a vysokých škol umožňuje vytvářet multidisciplinární týmy na národní i mezinárodní úrovni v závislosti na specifických potřebách jednotlivých klientů a projektů.

Firemní adresy

Sídlo
Bozděchova 99/6
Ústí nad Labem
400 01

Kanceláře Praha
Vlkova 7
Praha 3
130 00

Kroftova 18
Praha 5
150 00

IČ: 25492781
DIČ: CZ25492781

Registrace:
Krajský soud v Ústí nad Labem,
odd. C, vložka 33688.
Datum zápisu: 23. července 2004

Mapka Český web

Aktuality

Společnost SPF Group odborně garantuje přípravu konferencí zaměřených na zpřehlednění příležitostí získat dotace z EU pro konkrétní cílové skupiny v období 2014-2020. Konference představí zejména témata podpořitelná napříč jednotlivými operačními programy, vybraná s ohledem na hlavní cílovou skupinu, mozaiku doplní informace o praktických zkušenostech z přípravy a realizace projektů. Minimálně jeden příspěvek na každé konferenci je prezentován zástupcem klíčového řídicího orgánu pro dané téma. Konference pro podnikatelský sektor se koná 19. března 2015, konference pro veřejný sektor 26. března 2015 a pro školy 16. dubna 2015, podrobnější informace naleznete zde: http://www.seminaria.cz/akce/?type=konference.
Naše společnost je odborným garantem konference DOTACE EU PRO VEŘEJNÝ SEKTOR: OBDOBÍ 2014 – 2020, která se koná dne 27. 11. 2014 v Praze – Hotel Barceló****. Cílem konference je poskytnout přehled o hlavních změnách a příležitostech, které přináší programové období 2014-2020. Během jednoho dne zjistíte, jaká je podstata nově zavedených nástrojů územní dimenze. Získáte návod, jak postupovat při zadávání veřejných zakázek v rámci projektů financovaných z fondů EU dle nové metodiky, a jak se vyhnout největším úskalím při realizaci projektů – nesrovnalostem, vzniku nezpůsobilých výdajů a finančním postihům. Více na www.seminaria.cz
V letošním roce naše společnost dokončila přípravu žádostí či administraci projektů v následujících operačních programech – ROP NUTS II Střední Čechy, ROP NUTS II Severozápad, OPVK a OPŽP. Mezi klíčové projekty v dané oblasti lze zařadit bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl, obdobný projekt realizovaný ve stanici metra I. P. Pavlova, dále pak rekonstrukce tramvajových tratí a revitalizace parků na území Hl. m. Prahy, nákupy dopravních prostředků pro potřeby ČSAD Střední Čechy a Dopravního podniku hl. m. Prahy, rekonstrukce obratiště trolejbusů v Ústí nad Labem nebo dokončení projektů cyklostezek podél Labe a Ploučnice. Dále v oblasti cestovního ruchu byla podaná např. žádost na projekt Metalová Cesta Mladá Boleslav II etapa, v oblasti místních komunikací poté rekonstrukce komunikace Pražská ve Voticích a dalších komunikací ve městech Mělník, Kladno, Braškov, atd. Realizací uvedených projektů jsme dosáhli částky více než 9 mld. investičních prostředků, které jsme za dobu existence SPF Group pro naše klienty získali /administrovali.

Možnosti využití finančních nástrojů v OPŽP2014+

V rámci přípravy OPŽP2014+ jsme v dubnu 2014 zpracovali pro Státní fond životního prostředí vstupní studii možností využití finančních nástrojů jako alternativy k tradičním dotačním formám podpory. Cílem studie bylo vymezení těch specifických cílů operačního programu respektive oblastí podpory, pro které by využití finančních nástrojů mohlo být efektivní. Zároveň byla identifikována rizika související s aplikací finančních nástrojů.